Udvidet Garanti i tilfælde af en knust skærm.

Hej – og tak for at du har købt Udvidet Garanti i tilfælde af en knust skærm. Her finder du information om, hvad der er inkluderet i tjenesten, vi håber at du nyder dit nye produkt.

Garanti i tilfælde af en knust skærm – dette er inkluderet i aftalen:

  • Nyt produkt
 med tilsvarende eller bedre specifikationer
  • Ingen egenandel
  • Ingen aldersfradrag
  • Gælder i hele verden

I tilfælde af skade, følg nedenstående trin:

  1. Du registrerer skaden ved at kontakte os via vores kontaktformular her.
  2. Vi gør en vurdering af skaden. Hvis skaden opfylder betingelserne for “Udvidet garanti i tilfælde af en knust skærm”, modtager du en ny XPLORA af samme eller nyere model.
  3. Dit nye produkt vil blive leveret til dig med posten.

SERVICEVILKÅR for “Udvidet garanti i tilfælde af en knust skærm”

Vilkår gør sig gældende fra 07.11.2020

1. Hvilket produkt er omfattet af aftalen?

Tjenesten kan kun benyttes på samme tid som køb af XPLORA-telefonen på vores websted og/eller samarbejdspartnere. Garantien gælder kun for det produkt, der er angivet på købskvitteringen.

2. Hvem gælder aftalen for?

Garantien gælder for den oprindelige køber og bruger af XPLORA, eller for en anden person, der senere købte produktet. Kunden er enig i, at kommunikation kan finde sted via de kontaktmuligheder, som garantisten har tilladt ved at angive dem, når aftalen er blevet signeret. Det er kundens ansvar at give korrekte kontaktoplysninger.

3. Hvor gælder aftalen?

Aftalen gælder over hele verden. Erstatningen gives i Danmark.

4. Hvornår gælder aftalen?

Avtalen gjelder fra tegningsdato.

5. Aftalen inkluderer

Aftalen dækker knust glas med undtagelse af forsætlig skade.

6. Egenandel

Der er ingen egenandel for skader. Kunden dækker selv porto til indsendelse af beskadiget produkt.

7. Forsæt og grov uagtsomhed

XPLORA-produktet skal behandles og opbevares med normal agtsomhed, således at skader så vidt muligt forhindres. For eksempel må produktet ikke bruges i situationer, hvor risikoen for skade er åbenlys.

8. Erstatningsbestemmelser – opdateret 27/10/2022

Ved erstatningsberettiget skade ydes der erstatning for reparationsomkostningerne, begrænset til produktets genanskaffelsesværdi på skadetidspunktet. Kan uret ikke repareres, tilbydes der erstatning i form af et identisk produkt eller, hvis et sådant produkt ikke kan opnås, et produkt med lignende specifikationer som det beskadigede produkt. XPLORA Mobile AS beslutte, hvornår produktet skal repareres eller udskiftes med et nyt produkt.

Ved udskiftning af et nyt produkt overføres den resterende kontraktperiode til det nye produkt. Der foretages ikke fradrag for afskrivninger på grund af tid og forbrug. Der tilbydes ikke kontant kompensation. Fra 27/10/2022 udskiftes produktet én gang i aftaleperioden. For dem, der har købt en udvidet garanti inden denne dato, gælder den gamle aftale.