BETINGELSER FOR BRUG AF XPLORA

Oversigt over Xplora: Xplora er en tjeneste udbudt af Xplora Mobile Denmark ApS (CVR Nr. 41352159) Emil Holms Kanal 14, København S, 2300, og består af de følgende integrerede komponenter:

 1. (i)  Smartwatch Xplora (“Xplora-uret”),
 2. (ii)  SIM-kort og Xplora-tjenester («Xplora-abonnementet»); og
 3. (iii)  Mobilapplikationen Xplora (“Xplora-appen”)

Xplora-uret kan konfigureres, spores og kontaktes via Xplora-abonnementet og Xplora-appen. Xplora-uret kan ikke anvendes uden Xplora-appen.

Oversigt over betingelser: Nedenstående betingelser gælder for din adgang til, og anvendelse af Xplora: 

 1. A Almindelige købsvilkår: Gælder for dit køb af Xplora-uret, hvis du har købt det via www.xplora.dk
 2. B Abonnementsvilkår: Gælder for dit køb af Xplora-abonnementet
 3. C Servicevilkår: Gælder for din anvendelse af Xplora-appen.

Personoplysninger: Du kan finde yderligere oplysninger om, hvilke personlige data der indsamles via Xplora-appen og Xplora-uret, og hvordan disse behandles i vores privatlivspolitik. Vores Privatlivspolitik finder du her.

Senest opdateret november 2020.

 

 

A ALMINDELIGE KØBSVILKÅR

1 INDLEDNING
De almindelige købsvilkår gør sig gældende i forbindelse med dit køb af Xplora-uret, hvis du har købt det via www.xplora.dk eller via vores kundeservice. 

Forbrugerkøb over internettet reguleres hovedsageligt af aftaleloven, købeloven, markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Lovene findes også på www.retsinformation.dk. Betingelserne i denne aftale skal ikke opfattes som begrænsende for forbrugerens lovmæssige rettigheder.  

Xplora Mobile Denmark ApS kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Xplora Mobile Denmark ApS slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Ved køb af vores produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

2 AFTALEN

Aftalen består af disse almindelige købsvilkår, samt de oplysninger der er oplyst i bestillingen og eventuelt særskilte vilkår. I tilfælde af modstridende oplysninger har det, der er aftalt specifikt mellem parterne, forrang, forudsat at det ikke er i strid med ufravigelig lovgivning. Derudover gælder relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere. 

3 PARTERNE

Sælgeren er: Xplora Mobile Danmark ApS,
CVR Nr. 41352159 ,
e-postadresse: kundeservice@xplora.dk,
Grønningen 17, st.,
1270 København,
herefter benævnt “sælger/ eller ”Xplora Mobile Denmark”.

Kunden er den forbruger, der foretager ordren og i det følgende benævnt “Kunde” / “kunden” / dig”. Xplora Mobile Denmark indgår ikke aftaler med mindreårige personer (personer under 18 år), undtagen i de tilfælde hvor mindreåriges værge har samtykket. Aftaler kan kun indgås med kunder, der har en leveringsadresse i Danmark.

4 AFTALEINDGÅELSE
En købsaftale betragtes som indgået og er bindende for begge parter, når kundens ordre bekræftes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet ved bestilling. Ved at placere din ordre, accepterer du, at disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem dig som forbruger og Xplora Mobile Denmark. 

5 PRISER OG AFGIFTER

Alle priser angives i DKK.
Den angivne pris for produktet og tjenesten er den samlede pris, som køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle afgifter, moms og ekstra omkostninger, herunder fragtomkostninger.
Xplora Mobile Denmark kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris. Xplora Mobile Denmark kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.  

6 BETALING
6.1 Det er muligt at foretage betaling enten via faktura eller via Klarna: 

6.2 Betaling med faktura

Når uret købes og betales med et kort, sendes en faktura via e-mail månedligt fra Xplora Mobile Denmark for tjenesterne. Fakturaens betalingsbetingelser er 14 dage. I tilfælde af forsinket betaling opkræves et påmindelsesgebyr og misligholdelsesrenter. I tilfælde af manglende betaling overføres fakturaerne til inkasso.

6.3 Betaling med Klarna

Hvis dit køb finansieres via Klarna eller Klarna-appen, er det Klarnas vilkår og betingelser, der gælder. Du kan læse mere om klarnas vilkår og betingelser her: link Vi trækker altid først beløbet, når ordren er gennemført. 

7 Fortrolighed

Hos Xplora Mobile Denmark mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

8 Ansvar
Xplora Mobile Denmark er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Xplora Mobile Denmark kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil.

9 Produktansvar
For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.
For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: 

 • Xplora Mobile Denmark er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Xplora Mobile Denmark eller andre, som Xplora Mobile Denmark har ansvaret for.

Xplora Mobile Denmark og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

10 LEVERING

10.1 Fragt
Pakken leveres til postkontoret eller i butik, hvor du selv henter pakken. Transporttid er normalt 1-3 arbejdsdage, afhængigt af lokation. Pakken kan leveres til hele landet. Du vil modtage besked om, at pakken er ankommet via SMS, e-mail eller meddelelse i postkassen.  

10.2 Uafhentede pakker, 

Pakker, der ikke hentes inden for fjorten (14) dage, returneres til Xplora Mobile Denmark. Hvis dette sker, vil du blive opkrævet et gebyr på DKK 299 for de omkostninger, der kan henføres til Xplora Mobile Denmark’s administration, forsendelse, returforsendelse og håndtering. Fortrydelsesretten udløses ikke automatisk af, at pakken ikke hentes.

10.3 Transportskader

Xplora Mobile Denmark er ansvarlig for varer, der er beskadiget eller mistet under transporten til dig.  Klager på grund af transportskader skal ske inden for en rimelig tid og senest to måneder efter modtagelse. Når du modtager forsendelsen, er det derfor vigtigt, at du kontrollerer, at produktet ikke er beskadiget under transporten. 

11 FORTRYDELSESRET

Du har som forbruger ret til at træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Formularen for fortrydelsesret er vedhæftet i e-mailbekræftelsen, du modtager i forbindelse med dit køb. Du kan også downloade dette fra følgende link. Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele os dette, inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag du har modtaget varerne.
Meddelelsen skal gives til os via E-mail på: kundeservice@xplora.dk

12 TILBAGEHOLDELSE

Xplora Mobile Denmark forbeholder sig retten til at tage produktet tilbage, indtil købsprisen, inklusive renter og udgifter er betalt fuldt ud. 

13 REKLAMATION

Hvis en vare afviger fra det, der følger af aftalen mellem dig og Xplora Mobile Danmark, eller på en anden måde ikke svarer til beskrivelsen fra Xplora Mobile Denmark, kan varen returneres. Kun mangler, der kvalificerer sig som en mangel i henhold til købelovens § 78 omfattes af reklamationsretten. Reklamationsretten inkluderer for eksempel ikke mangler som følge af normal slid. 

Købelovens regler finder anvendelse på varekøb. Du har derfor 24 måneders reklamationsret, hvis der er mangler ved din vare. Du har derfor mulighed for at få varen ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, alt afhængig af den konkrete situation, som Xplora Mobile Denmark tager stilling til. 

Reklamationsretten finder ikke anvendelse, hvis manglen er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.  

Du kan reklamere over et produkt ved at kontakte Xplora Mobile Denmark på mail: kundeservice@xplora.dk.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen.


14 Returnering 

Returnering af varer med fejl eller mangler 

Ved returnering af varer med fejl eller mangler, hvor der herefter skal ske en omlevering, eller reduktion af pris. vil Xplora Mobile Denmark efter de konkrete omstændigheder tage stilling til hvorvidt der skal ske en reduktion af pris eller omlevering af varen. 

Returnering ved fortrydelse 

Du skal sende din ordre retur til os senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv betale udgifterne til returnering af varen. 

 Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Der skal derfor gemmes postkvittering samt evt. track and trace nummer. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

 Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde varen fungerer på. 

15 Tilbagebetaling af købsbeløbet og returnering af varen 
Hvis du fortryder dit køb, får du det fulde beløb tilbage, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Det gælder dog ikke såfremt varen beskadiges, som følge af uretmæssig eller fejlagtig, brug eller håndtering, af varen.  

Vi refunderer din betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre der er fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, vil du modtage nærmere information om hvilken adresse du skal tilbagesende varen til.

17 Lovvalg og værneting 

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Xplora Mobile Denmark, samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret. 

18 Klageadgang  

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på: kundeservice@xplora.dk.

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning; 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
Viborg 8800 
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk  

B ABONNEMENTSVILKÅR

1 INDLEDNING

Disse vilkår gælder for din ordre af Xplora-Abonnementet. Xplora-abonnementet består af et SIM-kort med tilhørende mobilabonnement og Xplora-tjenesten. Xplora-tjenesten inkluderer adgang til Xplora-appen og dens funktionaliteter for dig og dine kære, som er nødvendige for at benytte sig af Xplora-telefonen. Hvis du ikke har et Xplora Mobile SIM-kort, eller på et senere tidspunkt vælger at bruge en anden SIM-kortudbyder, gælder disse betingelser kun for Xplora-tjenesten. 

2 AFTALEN

Aftalen består af disse almindelige købsvilkår, samt de oplysninger der er oplyst i bestillingen og eventuelt særskilte vilkår. I tilfælde af modstridende oplysninger har det, der er aftalt specifikt mellem parterne, forrang, forudsat at det ikke er i strid med ufravigelig lovgivning. Derudover gælder relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere.

3  PARTERNE

Sælgeren er Xplora Mobile Danmark ApS, CVR Nr. 41352159 , e-postadresse kundeservice@xplora.dk, Grønningen 17, st., 1270 København, herefter benævnt “sælger/ eller ”Xplora Mobile Denmark”. Kunden er den forbruger, der foretager ordren og i det følgende benævn “Kunde” / “kunden” / “dig”. Xplora Mobile Denmark indgår ikke aftaler med mindreårige personer (personer under 18 år), undtagen i tilfælde hvor mindreåriges værge har samtykket. Aftaler kan kun indgås med kunder, der har en leveringsadresse i Danmark.

4  AFTALEINDGÅELSE

En købsaftale betragtes som indgået og er bindende for begge parter, når kundens ordre bekræftes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet ved bestilling. Ved at placere din ordre, accepterer du, at disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem dig som forbruger og Xplora Mobile Denmark. 

5 XPLORA-ABONNEMENTET ER EN INTEGRERET DEL AF URET

Xplora-abonnementet er en integreret del af uret, og Xplora-uret leveres med et forudinstalleret SIM-kort fra Xplora Mobile. Du skal downloade Xplora-appen, oprette en personlig bruger og derefter tilføje en Xplora-telefon for at bruge abonnementet/tjenesten. Abonnementet/tjenesten aktiveres ved trin 2, når du køber og bestiller din Xplora. En kreditkontrol udføres i forbindelse med aktiveringen. 

SIM-kortet er installeret i Xplora-uret og kan kun bruges i dette ur. Hvis SIM-kortet bruges på en anden enhed (inklusive forsøg på at bruge det), betragtes dette som et kontraktbrud, og Xplora-abonnementet afsluttes derefter øjeblikkeligt. Hvis du har købt Xplora-uret på delbetaling, skal det returneres straks. 

Du vil blive holdt erstatningsansvarlig for det tab, der opstår som følge af kontraktbrud.

Hvis du ønsker at genaktivere din Xplora-abonnement, bedes du kontakte Xplora Mobile og herefter sætte SIM-kortet tilbage i Xplora-uret. 

 

6 OVERDRAGELSE AF XPLORA-ABONNEMENT – BYTTE AF SIM-KORT

6.1 Kundens overdragelse

Hvis Xplora Mobile Denmark samtykker, kan kunden overføre abonnementet til andre, der opfylder Xplora Mobile Denmark’s kundekrav. Kunden skal sende en skriftlig forespørgsel til Xplora Mobile Denmark om overførslen. Oplysninger om den nye kunde skal videreformidles til Xplora Mobile Denmark. Den tidligere kunde skal betale alle udestående fordringer. Når alle udestående krav knyttet til Xplora Mobile Denmark er betalt, anses aftalen med tidligere kunde for at være afsluttet. Xplora Mobile Danmark er berettiget til at opkræve et administrations/håndteringsgebyr for håndteringen af overførslen. For eksempel at der skal betales et gebyr for overførslen som ved tegning af et nyt abonnement. Når overdragelse af ejerskabet er fuldført, overtager den nye kunde alle rettigheder og forpligtelser knyttet til abonnementet. 

6.2 Xplora Mobile Denmark – Overførsel

Xplora Mobile Denmark kan overføre alle forpligtelser i aftalen til et andet firma, hvis overførslen ikke er urimelig for kunden. 

6.3 Udskiftning af SIM-kort

Kunden kan frit skifte leverandør af SIM-kort, når bindingsperioden er udløbet. Ved skift af leverandør til abonnementet, skal kunden give en skriftlig meddelelse om ændringen til kundeservice@xplora.dk mindst 3 uger før ændringen finder sted. Kunden vil derefter blive kontaktet vedrørende processen til overførsel af abonnementet. Xplora-tjenesten er en omfattande service, hvor Xplora Mobile Denmarks SIM-kort er forudinstalleret i Xplora-uret. Ved skift af leverandør indgår kunden en ny aftale med en ny leverandør af SIM-kort. Det skal påpeges, at Xplora Mobile Denmark ikke påtager sig noget ansvar for fejl eller mangler med Xplora-tjenesten som resultat af skift til et nyt SIM-kort fra en tredjepart. Hvis kunden oplever en fejl med tjenesten, kan en ændring af SIM-kort betyde, at det kan tage længere tid at få fejlen rettet. Enhver behandling af personoplysninger foretaget af en tredjepartsudbyder af SIM-kortet foregår under en tredjeparts ansvar og kontrol. 
Xplora Mobile Denmark står ikke til ansvar for dette.

 

7 PRISER OG PRISÆNDRINGER

Priser og eventuelle gebyrer er altid tilgængelige på www.xplora.dk. Vi anvender en 14-dages forfaldsdato på vores fakturaer. Xplora-tjenesten betales forud og faktureres månedligt. Ændringer kan foretages med kort varsel grundet krav fra myndighederne, ændrede regler, stigning i offentlige afgifter eller andre omstændigheder uden for Xplora Mobile Denmarks kontrol. Du får besked via SMS eller i via Xplora-appen i tilfælde af væsentlige ændringer i priserne, tjenesten og / eller abonnementsbetingelserne. I tilfælde af væsentlige ændringer, der er ufordelagtige for kunden, har kunden normalt ret til at opsige aftalen uden kompensation med øjeblikkelig virkning.

7.1 Kreditvurdering

Ved valg af Klarna Check-out foretages kreditvurderinger efter Klarnas vilkår og betingelser. Læs mere om Klarna her (link)

7.2 Kundens ansvar for betaling
Den person, der til enhver tid er registreret som kunde, er ansvarlig for at betale for de tjenester, Xplora Mobile Denmark leverer i overensstemmelse med aftale. Fakturaer sendes fortrinsvis pr. e-mail. Det er kundens ansvar at sikre, at elektronisk kommunikation fra Xplora Mobile Denmark og førstnævntes betalingspartner når frem til kunden, og ikke stoppes i spamfiltre eller lignende. Xplora Mobile Denmark giver et overblik over de produkter og tjenester, som kunden skal betale for, det beløb, der skal betales, og forfaldsdatoen for betaling. I tilfælde af manglende betaling i relation til udløbsdatoen, vil der blive sendt inkassokrav / betalingspåmindelse samt en advarsel om spærring af abonnementet.
I tilfælde af fortsat manglende betaling kan abonnementet blive spærret og aftalen afsluttes, og kravet såvel som de omkostninger, der er forbundet med opkrævning, kan sendes videre til retslig inkasso. Hvis kunden mener, at fakturaen er forkert, skal kunden klage til Xplora Mobile Denmark inden betalingsfristen udløber, eller hvis dette ikke er muligt, inden for rimelig tid fra betalingsfristen. I det tidsrum, hvor klagen behandles af Xplora Mobile Denmark, vil det omhandlede beløb af fakturaen ikke forfalde til betalingsfristen. Xplora Mobile Danmark kan kræve, at det omhandlede beløb i fakturaen betales i overensstemmelse med betalingsfristen. Hvis betalingen finansieres via Klarna eller Klarna-app’en, er det Klarnas vilkår og betingelser der gælder. I tilfælde af forsinket betaling, kan Xplora Mobile Denmark kræve renter og omkostninger, der er dækket i henhold til loven om renter i tilfælde af for sen betaling mv. Der vil også kræves et gebyr for at sende en betalingsmeddelelse, hvis fakturaen ikke er betalt inden forfaldsdatoen.

Kunden har altid ret til at få adgang til faktureringsgrundlaget. 

8 TAVSHEDSPLIGT

Xplora Mobile Denmark og deres medarbejdere er underlagt tavshedspligt med hensyn til information om brugen af tjenesterne og indholdet i kommunikationen. Xplora Mobile Denmark kan videregive sådanne oplysninger til politiet, anklagere, domstole eller andre, der måtte kræve det ved lov. 

9 KUNDENS ANSVAR FOR AT UNDGÅ MISBRUG

Kunden skal sikre, at udstyr, personlige kort og adgangskoder, der bruges til adgang til tjenesterne, håndteres på en sikker måde og bruges således, at uvedkommende ikke får adgang til dem. Kunden skal tage alle rimelige forholdsregler for at begrænse risikoen for, at uautoriserede personer misbruger eller på en anden måde får uautoriseret adgang til udstyr, der bruges til at få adgang til tjenesterne (for eksempel SIM-kort). Kunden skal bruge personlige adgangskoder som en skærmlås eller adgangskode, hvis udstyret eller enheden har sådanne funktioner, samt en pinkode på SIM-kortet. I tilfælde af viden eller mistanke om, at udstyr, personlige kort og koder er gået tabt, eller at uvedkommende har erhvervet dette, er kunden forpligtet til at straks rapportere dette til Xplora Mobile Denmark for at forhindre misbrug af tjenesterne. Xplora Mobile Denmark vil derefter umiddelbart spærre de relevante tjenester og abonnementer. Selv hvis et abonnement er spærret, betales det almindelige abonnementsgebyr, så længe abonnementet ikke annulleres.

10 FEJL OG MANGLER VED TJENESTEN

10.1 Reklamation

Før kunden rapporterer en fejl til Xplora Mobile Denmark, skal kunden undersøge, om fejlen skyldes kundens eget udstyr. Hvis kunden rapporterer fejl, der ligger uden for Xplora Mobile Denmark’s ansvarsområde, og kunden burde have forstået dette, kan  Xplora Mobile Denmark kræve, at kunden dækker omkostningerne forbundet med fejlfinding. Kunden mister sin ret til at gøre et mangelskrav gældende, hvis vedkommende ikke gør Xplora Mobile Denmark opmærksom på dette inden for rimelig tid, efter at vedkommende opdagede eller burde have opdaget den. 

10.2 Prisafslag

Hvis kunden ikke er i stand til at bruge tjenesten på grund af fejl i mobilnetværket eller i tjenesten, kan kunden kræve et prisafslag. I sådanne tilfælde modtager kunden normalt en tilsvarende del af den faste aktuelle pris for den pågældende service.

10.3 Afhjælpning

Xplora Mobile Danmark skal hurtigst muligt, efter at være blevet gjort opmærksom på en fejl eller mangel i tjenesten, iværksætte tiltag for at rette fejlen eller manglen.

10.4 Erstatning

Xplora Mobile Denmark er ansvarlig for direkte tab på grund af defekter i tjenesten. Dette gælder dog ikke, hvis Xplora Mobile Denmark beviser, at manglen skyldes forhold, der ligger uden for Xplora Mobile Denmark’s kontrol, og som Xplora Mobile Denmark ikke med rimelighed kunne forventes at undgå eller overvinde konsekvenserne af.

Xplora Mobile Denmark stilles ikke ansvarlig for tab, der kan være knyttet til omstændigheder eller handlinger forårsaget af kunde eller en tredjepart, såsom forkert installation og brug af software eller kundens forbindelse af sit eget udstyr til Xplora Denmark’s tjeneste. Tilsvarende er Xplora Mobile Denmark ikke ansvarlig for tab, der skyldes kundens brug af udstyr og software, der ikke er tilpasset Xplora Mobile Denmark’s tjenester. Xplora Mobile Denmark anbefaler generelt, at kunden sikkerhedskopierer deres eksisterende udstyr, før installation og brug af softwaren. 

10.5 Manglende betaling

I tilfælde af manglende betaling vil Xplora Mobile Denmark sende en påmindelse, i henhold til gældende lovgivning og opkræve et forsendelsesgebyr inklusive renter, til kunden. Hvis kunden ikke har betalt inden den specificerede betalingsfrist, kan Xplora Mobile Denmark vælge at suspendere kunden for al yderlige brug af Xplora Mobile Denmark’s tjenester. Xplora Mobile Denmark kan således suspendere for brug af tjenesterne, hvis kunden:  

 • 1. ikke har leveret nødvendige eller korrekte kundeoplysninger
 • 2. Udsætter Xplora Mobile Denmark’s infrastruktur eller tjenester for skader eller forstyrrelser
 • 3. ikke opfylder Xplora Mobile Denmark’s sikkerhedskrav
 • 4. Handler i strid med gældende lovgivning eller offentligretlige regler for elektroniske kommunikationstjenester. 
 • 5. eller på andre måder overtræder sine forpligtelser i henhold til aftalen, misbruger Xplora Mobile Denmark’s tjenester og / eller udstyr, eller krænker Xplora Mobile Denmark eller Xplora Mobile Danmark’s tilknyttede selskaber. 

Inden Xplora Mobile Denmark påbegynder processen med spærring i forbindelse med brud på aftalen, skal kunden om muligt advares skriftligt, om muligheden for at kommentere sagen og få mulighed for at afhjælpe årsagen til suspensionen. Advarslen skal indeholde oplysninger om årsagen og angive en frist for handlingen. Hvis fristen overskrides, afhjælpes årsagen ikke, eller processen gentages, og kundeforholdet betragtes som afsluttet. Kunden vil blive bedt om opkrævning for den aktuelle pris for genåbning, når betingelsen, der berettigede suspenderingen, er bortfaldet. 

10.6 Spærring under andre forhold

Hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerhed eller funktionalitet i netværket, vigtige samfundsmæssige overvejelser eller hensyn til tredjepartsbeskyttelse, kan Xplora Mobile Denmark frakoble kundens forbindelse til netværket uden varsel. I sådanne tilfælde skal kunden straks informeres om handlingen. Hvis kunden flytter, kan Xplora Mobile Denmark afbryde forbindelsen når det blokerer for andre muligheder til at etablere et nyt kundeforhold på kundens nye adresse. Hvis kunden har et unormalt stort forbrug af tjenester, kan Xplora Mobile Denmark i særlige tilfælde blokere brugen af tjenesten eller afbryde forbindelsen til netværket uden at informere kunden på forhånd. Kunden skal underrettes så hurtigt som muligt efter spærring. 

10.7 Ansvarsbegrænsning

Xplora Mobile Denmark’s samlede erstatningsansvar er begrænset til DKK 6.500 for hvert tilfælde, eller kæden af skader med samme årsag, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed fra Xplora Mobile Denmark’s side. 

11 OPSIGELSE

Forudsat at kunden ikke har indgået en aftale med bindingsperiode, kan kunden opsige aftalen med 1 måneds varsel, enten i form af en e-mail eller brev. Opsigelsesperioden beregnes fra den første dag i den følgende måned efter bekendtgørelsen. Hvis kunden har indgået en aftale med bindingsperiode og ønsker at opsige abonnementet inden bindingsperiodens udløb, har Xplora Mobile Denmark ret til at fakturere kunden med et afbrydelsesgebyr. Afbrydelsesgebyret vil reduceres gradvist og er begrænset til de samlede månedlige gebyrer for den resterende del af bindingsperioden. Kunden kan med øjeblikkelig virkning opsige aftalen i tilfælde af væsentlig kontraktbrud fra Xplora Mobile Denmark. 

Hvis der er rimelig grund, kan Xplora Mobile Denmark opsige aftalen med en (1) måneds varsel. Det samme gør sig gældende, hvis en kvalificeret telefonitjeneste eller produkt/prisplan afbrydes. Xplora Mobile Denmark kan med øjeblikkelig virkning opsige aftalen i tilfælde af væsentlig kontraktbrud fra kunden. Før aftalens opsigelse skal Xplora Mobile Denmark, om muligt, underrette kunden skriftligt. Advarslen skal indeholde oplysninger om årsagerne til opsigelse og sætte en frist for kunden, til at rette op på opsigelsesforhold. 

12 BEGRÆNSNING AF BRUG OG ÆNDRINGER I NETVÆRK OG TJENESTER

I nødsituationer, herunder i tilfælde af alvorlige trusler mod liv og sundhed, miljøet eller netværkssikkerhed, har Xplora Mobile Denmark ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, selvom dette begrænser muligheden for at bruge tjenesterne. Xplora Mobile Denmark har også ret til at træffe beslutninger, der kan resultere i afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i netværk eller tjenester hvis det anses som nødvendigt, på baggrund af tekniske, sikkerhedsmæssige eller operationelle årsager eller som et resultat af offentlige beslutninger eller andre regulatoriske omstændigheder. Xplora Mobile Denmark stilles ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller ulemper, som har opstået hos kunden som følge af sådanne handlinger. 

13 BRUGERANMELDELSER

Xplora Mobile Denmark forbeholder sig retten til at bruge kommentarer eller anmeldelser, som du har givet på vores websteder eller på sociale medier til markedsføring. Brugeranmeldelser og kommentarer vil blive behandlet i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

C ANVENDELSESVILKÅR

Din adgang til og brug af Xplora-tjenesten reguleres af (1) disse vilkår, (2) Xplora-abonnementet, (3) dine aftaler med tredjepart, såsom din mobiloperatør og App Store & Google Play, og (4) til enhver tid gældende lovgivning, regler og forskrifter. 

Du skal være fyldt 18 år for at bruge Xplora-tjenesten eller få tilladelse fra en af dine værger. Ved at bruge hele eller dele af Xplora-tjenesten, accepterer du eller din værge disse betingelser. Hvis du eller din værge ikke accepterer betingelserne, kan du ikke anvende Xplora-tjenesten.

OVERSIGT OVER XPLORA-TJENESTER 

Mobilapplikationen Xplora “Xplora-appen”. Xplora smartwatch “Xplora-ur” og et SIM-kort, samlet kaldet “Xplora-tjenester” eller “Xplora” er en service fra Xplora Mobile Denmark ApS / Xplora Technologies Ltd i samarbejde med Infromark Co., Ltd. (samlet benævnt “Xplora Mobile Denmark”). Xplora-uret kan konfigureres, spores og kontaktes via Xplora-appen. 

SAMTYKKE FOR BØRN,

Xplora-uret er designet til at blive brugt og båret af børn. Ved at give Xplora-uret til et barn, bekræfter og garanterer du overfor Xplora Mobile Denmark, at du har tilladelse fra barnets forældre eller værger til at aktivere Xplora-tjenesten og tillade Xplora Mobile Danmark og virksomhedens tekniske partnere at betjene Xplora-tjenesten. Herunder indsamling og brug af information fra Xplora-uret, der er nævnt i disse brugerbetingelser og privatlivspolitik.

SPORING / NØDSITUATIONER

Xplora-uret er designet til brug som en mobiltelefon, men også som sporingsenhed/gps. BEMÆRK: Xplora-tjenesten er ikke en garanteret fejlfri service. Derfor bør børn og forældre altid tage rimelige sikkerhedsforanstaltninger, også når du bruger Xplora-tjenesten.  

PERSONOPLYSNINGER

For at kunne tilbyde Xplora-tjenesten har Xplora Mobile Denmark behov for at indsamle og overføre information fra Xplora-uret, inklusive lokaliseringsdata, til Xplora Mobile Denmark og tilhørende tekniske partnere. Information omhandlende vores privatlivspolitik finder du her: https://xplora.dk/privatlivspolitik/

HVEM ER VORES KUNDE?

Vores kunde er den person, der har registreret Xplora-uret i han eller hendes navn. Xplora Mobile Denmark er ikke forpligtet til at besvare henvendelser fra andre personer, end den som er registreret som kunde. 

LICENSER TIL XPLORA-APPEN

For at anvende Xplora-tjenesten skal en af barnets forældre eller værger downloade og installere Xplora-appen på deres mobiltelefon. Xplora Mobile Denmark giver brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelse og begrænset licens til kun at bruge Xplora-appen på mobiltelefoner, som du ejer eller er ansvarlig for. Du bekræfter og garanterer Xplora Mobile Denmark, at du har ret til at installere og anvende Xplora-appen på den mobiltelefon, du bruger. 

REGISTRERING OG ADGANGSKODE

For at anvende Xplora-tjenesten skal du registrere og installere Xplora-appen. Alle oplysninger, du registrerer, skal være sandfærdige og nøjagtige. Når du tilmelder dig, skal du ikke bruge et alias eller på en anden måde forsøge at skjule din sande identitet. Du er udelukkende ansvarlig for sikkerheden og brugen, herunder uautoriseret brug af din adgangskode under dit brugernavn. Hvis du har mistanke om uautoriseret brug af dit brugernavn, skal du straks ændre din adgangskode og / eller kontakte Xplora Kundeservice eller din mobiloperatør. 

EJENDOMSRET

Xplora Mobile Denmark er den eksklusive ejer og autoriserede licensgiver af Xplora-tjenesten, der inkluderer al tekst, software, grafik, design, varemærker og alle andre intellektuelle ejendomme eller andre ejendomsrettigheder. Ved at acceptere disse betingelser garanterer du, at du ikke vil foretage nogen handlinger, der krænker eller vil påvirke vores rettigheder. Ingen del af Xplora-tjenesten må deles eller ændres. Intet nyt arbejde eller videreudvikling må finde sted baseret på Xplora tjenesten uden forhåndsgodkendt skriftligt samtykke fra Xplora Mobile. Alle rettigheder, der ikke er tildelt i henhold til disse betingelser, forbeholdes Xplora Mobile Denmark. 

ANSVARSBEGRÆNSNING

Alle dele af Xplora-tjenesten tilbydes “som den er”, og vi giver ingen garantier for, at funktionerne i Xplora-tjenesten eller relateret materiale og indhold er fejlfrit, eller at fejl bliver rettet, eller at serveren, der leverer tjenesten, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Vi er ikke ansvarlige for anvendelsen af Xplora-tjenesten, inklusiv, men uden begrænsning, indhold og eventuelle fejl. 

Xplora Mobile Denmark Fraskriver sig alt ansvar for og garantier for service fra tredjepart eller produkter, der bruges i forbindelse med Xplora-tjenesten, såsom din mobiloperatør, App store eller producenten af din mobiltelefon.

 Xplora Mobile Denmark er kun ansvarlig for direkte skader på grund af mangler i Xplora-tjenesten. Dette gør sig ikke gældende, hvis Xplora Mobile Denmark viser, at fejlen skyldes forhold uden for Xplora Mobile Denmarks kontrol, og som ikke med rimelighed kan forventes, at Xplora Mobile Denmark kunne have undgået og / eller overvundet. 

Xplora Mobile Denmark er ikke ansvarlig for indirekte tab på grund af mangler, medmindre tabet er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt fra Xplora Mobile Denmark’s side. 

Xplora Mobile Denmark er ikke ansvarlig for tab, der kan spores tilbage til forhold eller handlinger, forårsaget af kunden eller tredjepart, herunder tab, der opstår som et resultat af kundens installation og brug af software eller kundens forbindelse til sit eget udstyr til Xplora Mobile Denmark Netværket. Det samme gælder, hvis kundens brug af udstyr og software ikke er tilpasset Xplora Mobile Denmark’s tjenester. Generelt anbefaler Xplora Mobile Denmark, at kunden foretager en sikkerhedskopi før installationen og brug af softwaren. 

Xplora Mobile Denmark’s samlede erstatningsansvar er begrænset til DKK 6.500 for hvert tilfælde, eller kæden af skader med samme årsag, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed fra Xplora Mobile Denmark’s side. 

UGYLDIGHED

Hvis nogen af de nævnte betingelser og vilkår anses for, eller erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, påvirker det ikke de øvrige vilkår for brug. 

Xplora Mobile Denmarks manglende håndhævelse af en ret eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal ikke opfattes som et afkald på denne ret eller bestemmelse. 

Kontaktinformation: Xplora Mobile Denmark ApS, CVR Nr. 41352159
Emil Holms Kanal 14, 2300 København S, Danmark