Privatlivspolitik – Xplora Mobile Denmark ApS – Xplora-tjenesten [November 2020]

I følgende afsnit kan du læse om vores privatlivspolitik, der beskriver indsamling og behandling af personlige data i vores Xplora-Tjeneste.

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger er information og data, der identificerer eller kan identificere dig eller dit barn. Dette kan være navn, adresse, lokaliseringsdata, trafikdata eller andre oplysninger der kan knyttes til en identificerbar person.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores tjenester, indsamles relevante personoplysninger. Xplora-tjenesten, der består af Xplora-mobilapplikationen (“Xplora-uret”) og et SIM-kort, er en kommunikationstjeneste, der giver dig mulighed for at kommunikere med dit barn. Tjenesten gør det også muligt for dig, såvel som for andre, der har din tilladelse, at finde ud af hvor dit barn er. Denne teknologi fungerer kun, hvis vi kan indsamle og behandle visse personlige oplysninger om dig og dit barn.

Xplora-tjenesten vil derfor indsamle, behandle og overføre personlige data, inklusive lokaliseringsdata, til Xplora Mobile Denmark ApS (også betegnet som “Xplora Mobile Denmark” eller “vi”).

Vores indsamling og brug af data udføres i overensstemmelse med strenge retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed. I udviklingen af Xplora-tjenesten tages særligt hensyn til brugerens privatliv, og vi indsamler ikke mere persondata end det er nødvendigt for, at Xplora-tjenesten kan fungere.

Xplora Mobile Denmark tager dit privatliv alvorligt. Vi overholder den nuværende lovgivning for behandling af personoplysninger og EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik er også designet i overensstemmelse med dansk lov.

Vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige data ved at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger, og ved at holde dig informeret om formålet og metoderne til vores behandling af personoplysninger og om de foranstaltninger, vi træffer for at beskytte dem.

Dine rettigheder

Den ansvarlige for håndtering af persondata for de nordiske brugere (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) er Xplora Mobile AS, Munkedamsveien 35, 0250 Oslo. Org. nr. 814499022. Xplora Mobile AS kan kontaktes via e-mail på kundeservice@xplora.no

Du har altid ret til at kontakte Xplora Mobile Denmark ApS vedrørende dine rettigheder i overensstemmelse med regelværket for personoplysninger, heraf retten til information, indsyn, korrektion, sletning, dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse mod en vis behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid anmode om at se de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 4 uger.

Du har ret til at indgive en klage over vores håndtering af dine personlige data til den kompetente tilsynsmyndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

Overførsel til udlandet.

Vi samarbejder med flere partnere til at få Xplora-tjenesten til at fungere.

Vi bruger Erate AS som databehandler til trafikdata relateret til brugen af SIM-kortet. Disse data behandles og gemmes i Norge. Vi bruger også SMS-sendetjenester fra Link Mobility via deres servere i Norge. Vi benytter os af Maksimer AS til at udvikle vores platform til registrering af kunder og ordrer, og disse har derfor adgang til personlige oplysninger på platformen. Ved registrering og opfølgning af forespørgsler til vores kundeservice bruger vi Zendesk inc., som er leverandør af et cloudbaseret “ticketing” system. Personlige oplysninger, der inkluderes i dine forespørgsler til vores kundeservice, vil derfor blive gemt i clouden, både i Europa og USA. Fakturering og inkasso foretages af Collectia på vegne af os.

Derudover bruger vi Xplora Technologies AS som databehandler til at levere Xplora-appen, således at appen og uret kan kommunikere med hinanden. Med vores tilladelse har de engageret Infomark Co Ltd og Amazon Web services som deres databehandlere. Her bliver data lagret enten i Norge alle på Amazon Web Service servere i Dublin (Irland) og Frankfurt am Main (Tyskland).

Beskrivelse af typer af persondata vi indsamler og hvordan informationen bruges

Gennem vores levering og fakturering af Xplora-tjenesten til dig, samt dit og dit barns brug af Xplora-tjenesten, indsamler eller behandler vi følgende typer information fra dig og dit barn:

  1. Lokationsinformation.
  2. Dit navn.
  3. Telefonnummer.
  4. Brugernavn og e-mailadresse samt postadresse, hvis du har indtastet denne.
  5. Trafikdata fra SIM-kort.
  6. Login-oplysninger om din brug af Xplora-tjenesten
  7. IP-adresse, Mac-adresse og mobilenhedsidentifikationsnummer (Enheds-ID eller IMEI).
  8. Historik over logins og forkerte login-forsøg.
  9. Identiteten på de personer, du tillader at kontakte dit barn, inklusive deres telefonnumre.
  10. Oplysninger, du frivilligt kan indtaste i Xplora-tjenesten, f.eks. kaldenavne til kontakter eller billede tilknyttet kontakter.

Vores juridiske grundlag for behandling af disse oplysninger er at opfylde aftalen med dig om levering af Xplora-tjenesten. Derudover behandler vi personoplysninger, hvis gældende lov, forskrifter, retssager eller regeringens ordrer kræver, at vi gør det.

Behandling af personoplysninger ved samtykke

Vi behandler ikke dine personlige data til markedsføringsformål uden dit samtykke. Hvis der er givet samtykke, har du retten til at tilbagekalde det til enhver tid.

Udlevering af personoplysninger

Vi udleverer ikke dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen i særlige tilfælde.

Vi vil være i stand til at videregive personlige oplysninger, inklusive lokaliseringsdata, til nødtjenester, når der foreligger en saglig grund herfor.

Derudover vil vi videregive personlige oplysninger, som vi er lovmæssigt forpligtet til at videregive. I tilfælde af at vi optræder i en forsikringssag, vil vi dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi vil også være i stand til at skabe aggregerede data om vores kunders brug af tjenesten samt levere denne. Aggregerede data er statistik og indeholder ikke oplysninger, der kan identificere dig.

Vi sikrer, at information om indehaveren af telefonnummeret, der er knyttet til SIM-kortet i Xplora, ikke videregives til informationstjenester.

Sletning af personoplysninger

Lokationsdata slettes efter 72 timer.

Trafikdata relateret til brugen af SIM-kort slettes eller anonymiseres efter 6 måneder.

Din Xplora-konto, inklusive oplysninger der er registreret på din konto, vil blive slettet 45 dage efter, at du lukker din konto. Disse 45 dage er en såkaldt lukkeperiode, hvor informationen ikke vil være tilgængelig for dig. I dette tidsrum har du muligheden for at genaktivere din konto. Ved lukkeperiodens udløb vil alle data, der er knyttet til din konto, blive slettet, og du vil ikke være i stand til at genaktivere din konto på nuværende tidspunkt.

Andre kundeoplysninger om dig i forbindelse med dit mobilabonnement slettes 6 måneder efter, at dit abonnement er ophørt med at generere trafik.

Chatbeskeder
Chatbeskedhistorikken gemmes i, og slettes automatisk, efter 1 måned.

Ændringer i Privatlivspolitik

Hvis love og lovgivningsmæssige ændringer, sikkerhedsteknologi eller andre omstændigheder gør det nødvendigt for os at foretage væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil vi informere dig om det i god tid via SMS eller e-mail.

Mindre justeringer og opdateringer af privatlivspolitikken vil kun blive annonceret på vores hjemmeside www.xplora.dk 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på: 

Xplora Mobile Denmark ApS
Emil Holms Kanal 14,
2300, København S
Tlf.: + 45 70 71 50 75
E-mail: kundeservice@xplora.dk

CVR: 41352159

Xplora Mobile Denmark ApS politik er sidst opdateret den 05.11.20