Samtaler forældre kan have med deres barn inden skolestart

Når det nye skoleår nærmer sig, spiller forældre en afgørende rolle i at forberede deres børn på de udfordringer og muligheder der venter.  Selvom det første man tænker på måske er begyndelsen på den akademiske rejse og hvordan den bliver en succes , er det lige så vigtigt at adressere emner der fremmer barnets generelle trivsel. I denne artikel, kigger vi lidt nærmere på vores bud på emner, som forælder bør tale med deres barn, inden skolen begynder.

Børn på legeplads med Xplora ur

Begræns skærmtid

Tablets, computere og mobiltelefoner er blevet en integreret del af vores alles hverdag og vi bruger dem til næsten alt. Dog er der en grund til at fastsætte klare grænser for skærmtid, især når det drejer sig om børn i skolealderen hvor der er stor udvikling. Start en åben samtale med dit barn om vigtigheden af at balancere tiden brugt på skærmen, med andre aktiviteter. F.eks. udendørsaktiviteter, læsning og  samvær.
Lav nogen regler, sammen med barnet, som i begge kan overholde og som støtter både tiden brugt på skoleopgaver samt barnets egen trivsel.

Du kan læse mere om den negative påvirkning af digitale enheder på børn i denne artikel.

Digital etikette og online sikkerhed

Sørg for, at dit barn forstår vigtigheden af en god digital etikette og online sikkerhed. Forklar og tal om de potentielle risici der er ved at dele personlige oplysninger, interagere med fremmede og cybermobning. Lær vigtigheden af at beskytte sit egen privatlivet, bruge stærke og unikke adgangskoder og være forsigtig med at dele indhold online. Opfordr til åben kommunikation, så dit barn føler sig i stand til at drøfte eventuelle online bekymringer med dig.

Du kan også læse mere om dette emne i denne blog.

Xplora skole ur

Tidsstyring og prioritering af

Starten af et nyt skoleår medfører ansvar og forpligtelser. Hjælp dit barn med at strukturere tiden og prioritere opgaver. Tal om hvor vigtigt det er at lave lektier til tiden, overholde aftaler og prioriterer tiden mellem lektier, hobbyer og fritidsaktiviteter. Lær dit barn at træffe informerede beslutninger om, hvordan de vil bruge deres tid, samtidig med at de sikrer, at de har tid til ro og slappe af.

Opbyg sunde relationer

Venskaber og social interaktion er vigtige aspekter af et barns skoleoplevelse. Tal med dit barn om vigtigheden af at opbygge sunde relationer og hvordan vigtigt det er at behandle andre mennesker med respekt og venlighed. Opfordr barnet til at skabe venskaber med klassekammerater fra forskellige baggrunde og være åbne over for forskellige synspunkter. Husk dem også på, at de altid kan tale om ting som tynger dem, enten  med jer eller læreren.

Udvikling af kritisk tænkning

Uddannelse strækker sig ud over klasseværelset, og det er vigtigt, at børn udvikler kritisk tænkning for at navigere i en stor verden. Opfordr dit barn til at stille spørgsmål, tænke kritisk og danne deres egne meninger. Diskutér aktuelle begivenheder og opfordr dem til at dele deres tanker og synspunkter. Lær dem at vurdere information fra forskellige kilder.

Et Xplora ur er det bedste valg for en skoleelev

For nylig har der været meget diskussion om de skadelige virkninger af smartphones på skolearbejdet, både i medierne og i politik. Xploras produkter er designet, så som forældre eller værge kan sætte uret i skolemodus i løbet af dagen, så det kun fungerer som et almindeligt armbåndsur. I løbet af skoledagen forstyrres barnet derfor ikke af beskeder, opkald eller spil. ,På denne måde er Xplora-uret ikke til gene for lærere, andre elever eller barnet, når Xplora er med på armen i skole.

Det varierer fra skole til skole hvad reglerne og retningslinjerne er, så vi opfordrer alle forældre til at stifte bekendtskab med disse.