Sådan tilrettelægger du fysisk aktivitet for dit barn!

Fysisk aktivitet – Børn mellem 4 og 11 år udvikler sig hurtigt både motorisk og intellektuelt. Undersøgelser viser, at fysisk aktivitet er med til at skabe en positiv hverdag for hele familien.

Xploras smartwatches til børn inspirerer og opmuntrer til bevægelse, aktivitet og leg for børn. Nu er børn ikke ens, og der er specifikke alderstypiske træk, der gør, at læring og stimuli foregår med forskellige antagelser og betingelser.

Mindst 60 minutter fysisk aktivitet dagligt

Ifølge retningslinjerne for sundhed til børn og unge, skal børn minimum være fysisk aktive i 60 minutter dagligt. Aktiviteten skal være af moderat eller høj intensitet. Mindst tre gange om ugen bør der sørges for højintensive aktiviteter, der øger muskelstyrken. Leg og fysisk aktivitet på mere end 60 minutter hver dag resulterer i mere robuste og sundere børn.

Børn med xplora ur spiller basket

Forælder er bekymret

At sidde stille bør begrænses så meget som muligt i henhold til sundhedsmyndighedernes råd og brydes op med mere fysisk aktivitet. Det er retningslinjer og råd, som Xplora bestræber sig på at følge og være en fortaler for.

Gennem aktivitetsplatformen Goplay har Xplora flere kampagner, der fokuserer på at opmuntre til fysisk aktivitet og fri udfoldelse på børnenes præmisser. Sammen med aktører som UNICEF, fodboldklubben Benfica og Segas Sonic the Hedgehog bliver børnene inspireret til at være i bevægelse og samtidig bidrage til noget, der er større end dem selv.

Med den indbyggede skridttæller belønnes børn for at være så aktive som muligt i løbet af dagen på en måde, der tilskynder til leg og interaktion.

Xplora unicef kampagne

Børn ændrer sig

Smartwatches fra Xplora er skræddersyet til aldersgruppen 4-11 år og har forskellige funktioner og anvendelsesområder, der burde passe til alle og enhver. En 4-årig har brug for et trygt miljø med sine forældre, mens en 10-årig på den anden side har brug for individuel frihed.

Her kan du se, hvad der er de typiske alderskarakteristika for dit barn, og på den måde vurdere, hvilken måde du bedst muligt bruger og udnytter Xploras smartwatch og dets funktioner:


4-5 år:

I denne alder øver barnet kropskontrol. Børn i denne alder lærer hurtigt, og du kan være fysisk aktiv med barnet.

 • Deltag i varieret fysisk aktivitet. Gå ture i nærmiljøet, i skoven, udforsk terræn og overflader på forskellige årstider. Øv balance, rotation, kast og fangst for kontrol af bevægelser.
 • De kan øve sig i at bære ting, løbe, hoppe, halte og rulle.
 • Børn i denne alder har godt kontrol over sin krop. Bevægelserne er mere automatiserede end tidligere. De kan derfor lave flere ting på samme tid, eksempelvis chatte mens de trykker på en knap.
 • De har en livlig fantasi. De genskaber, dramatiserer og transformerer virkeligheden. Alt er muligt i deres verden. Fantasi og virkelighed smelter ind i hinanden. Alle ting er levende, har følelser og kan tales til.
 • I denne periode vokser ordforrådet hurtigt. Barnet taler og taler, lærer rim og regler udenad. De leger med sproget. Nye ord og udtryk er spændende og skal afprøves. Udtryk for kraft og overdrivelser er typiske.
 • Barnet er splittet mellem lysten til at finde på ting og frygten for at gøre noget forkert. Selvom de voksne ikke er til stede, ved barnet nu noget om, hvad der er tilladt og hvad der er forbudt.
 • Barnet er følelsesmæssigt knyttet til forældrene og identificerer sig med dem. Efterhånden bliver forældrenes normer en del af barnet selv. Barnet vil forsøge at handle i overensstemmelse med disse normer, selvom forældrene ikke er til stede.
 • I denne fase er barnet optaget af at efterligne større børn og voksne, og vil gerne gøre tingene selv og være fantastisk. Midt i al aktivitet og udvikling møder barnet grænser og forhindringer, dels på grund af sin egen utilstrækkelighed, dels på grund af forbud og påbud fra andre.
 • Hvis barnet får lov til at udtrykke sig inden for rimelighedens grænser, oplever barnet, at han/hun mestrer livet, lærer nyt og får lov til at udtrykke sig på nye områder. De voksne skal derfor guide barnets initiativ på en god måde.

Børn cykler med deres Xplora smartwatch

6-11 år:

Nu har børnene god kropskontrol og bruger den i lege, der kræver motorik. Aktiviteter som at hoppe i reb, spille fodbold, skøjteløb og slalom giver mulighed for udvikling og træner samtidig musklerne og evnen til at koordinere forskellige bevægelser. Børn kan lide at bruge deres krop og mærke, at den virker.

 • For meget brug af computeren kan føre til, at børn bliver passive og forhindret i at være kreative. De vænner sig til at blive fodret gennem en skærm og glemmer dermed, hvordan det er at lege.
 • Forskning tyder på, at det er skadeligt at sidde timevis foran en skærm. Det kan føre til koncentrationsbesvær og søvnproblemer. Informationsstrømmen kan derfor blive så stor, at det bliver svært at sortere.
 • Der er et stort potentiale for læring i denne periode. Vær med til at finde aktiviteter, som børnene har glæde af.
 • Giv børnene varierede muligheder og udfordringer for at være fysisk aktive.
 • Lær dit barn at være aktiv i trafikken. Bidrage til, at børnene kan gå eller cykle til og fra skole og andre aktiviteter, gerne i følge med voksne.
 • Lad barnet deltage i simple sportsaktiviteter og holdspil. Vandaktiviteter er vigtige – lær at svømme. Leg med bold, klatring, hop, cykling, skiløb, skøjteløb og simpel orienteringsløb.
 • Når barnet har lært at forstå, hvad regler er, bliver retfærdighed et vigtigt begreb. Både i leg og i skolen er det vigtigt, at alle bliver behandlet ens. Nu forstår barnet, at andre har ret til de samme ydelser som ham selv.
 • Børn i denne alder kan bedre forstå andre menneskers situation. De får en større evne til at se sig selv udefra og vurdere egne præstationer. De vil gerne være de bedste, men føler ofte, at de ikke kan nå ting. Derudover svinger børnene mellem trangen til at være selvstændig og klare sig selv og behovet for hjælp og omsorg.

 

Læs mere om vores innovative smartwatches til børn

Læs mere om aktivitetsplatform – Goplay